De ex-brandweerkazerne

De

ex-brandweerkazerne van

Lebbeke

Copyright © All Rights Reserved

Geschiedenis van de brandweer in Lebbeke

 

Vooraleer de ex-brandweerkazerne omgetoverd werd tot een luxe loft met daaronder een groot commercieel gebouw stond er eerst nog één en ander te gebeuren...

 

De vooroorlogse periode :

 

Het begin van de 20ste eeuw is voor het korps een mooie tijd. De leden bleven doorgaans tot aan 'de ouderdomsgrens' actief, wat deze vrijwilligersgroep een zekere stabiliteit gaf. Nieuwe aanwervingen zijn dan ook relatief weinig frequent.

Omstreeks 1905 nam de brandweer haar intrek in een gedeelte van de vroegere teken- en muziekschool van de gemeente, gelegen achter de kerk die tot dat doel enigszins werd aangepast.

 

De brandweer kreeg het soms moeilijk te verduren, dit blijkt o.a. uit de gemeenteraadsbeslissing van 14 februari 1930 waarbij goedkeuring gegeven werd tot de aankoop van interventiekledij, doch dit besluit werd nooit uitgevoerd.

Het was een brand in 1939 op het gemeentehuis die deed inzien dat er dringend nood was aan een waterreservoir, doch een nieuwe wereldoorlog (WOII) verstoorde deze plannen.

Tijdens deze jaren van oorlog hebben de brandweerlui zich erg verdienstelijk gemaakt, niet alleen voor het bestrijden van branden en overstromingen, maar ook door het beschermen van goederen, enz. ... .

 

Een moderne brandweer :

 

Bij gebrek aan financiële middelen voor de aankoop van een nieuwe brandweerwagen, werd door de brandweer in 1949, besloten om zelf een tankwagen te bouwen. Een voormalig legervoertuig werd aangekocht en op basis van de plannen van de firma Geesonck en Zonen uit Weesp werd dit voertuig omgebouwd. Het chassis werd aangekocht bij de firma Bulens uit Hoboken. De tank kreeg een inhoud van 4.500 liter.

 

Onder impuls van de bevelhebber werden volgende belangrijke aankopen verricht:

 

alle brandweermannen werden uitgerust met individuele oproeptoestellen

in 1989 werd de ontzettingswagen Mercedes geleverd met 50 % staatssubsidies

in 1991 werd de oude personeelswagen vervangen door het huidige voertuig Peugeot

1991-1992 werd de aankoop van een tweedehands ladderwagen Metz/Dodge een feit

 

In het jaar 1993 verhuisde de brandweer naar haar nieuwe stek aan de Flor Hofmanslaan.

 

(Bron: www.lebbeke.be)